*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Vilniaus jėzuitų gimnazijos fondas

Ateitis - Jūsų rankose

Mūsų misija - tvariai investuojant finansiškai įgalinti ateities lyderių ugdymą Vilniaus jėzuitų gimnazijoje.

Mūsų tikslas

Valdant suformuotą neliečiamąjį kapitalą, iš gautų pajamų remti Vilniaus jėzuitų gimnaziją, prisidėti prie mokyklos materialinės ir mokslinės bazės bei žmogiškųjų išteklių. Taip pat finansuoti mokytojų kvalifikacijų kėlimą, moksleivių stipendijas, naujausių kompiuterinių ir edukacinių technologijų įdiegimą į švietimo procesą bei skatinti visuomenės paramą ir iniciatyvas, prisidedančias prie Vilniaus jėzuitų gimnazijos gerovės ir vardo sklaidos.

Siekiame

1000000 Eur

Surinkta:: 252000 Eur 1000000 Eur
Paremti

Mūsų misija

Kaip veikia VJG fondas?

Rėmėjai
Neliečiamasis kapitalas
Investavimas
Iki 50% pelno reinvestavimas
Pelnas

Projektai

Inovacijos
I Etapas - nuo 150 000 Eur Finansinis švietimas
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje susikūrė fondo valdomas investavimo klubas, kur mokiniai turi galimybę išmokti visko nuo A iki Z apie investavimą ir ekonomiką.
II Etapas - nuo 400 000 Eur Technologijų atnaujinimas ir plėtra
Išmaniosios lentos kiekvienoje klasėje, atnaujinta IT įranga bei mokymai kiekvienam mokytojui, jog pilnai išnaudotume šių technologijų potencialą.
III Etapas - nuo 600 000 Eur Infrastruktūra
Atnaujinta mokyklos laboratorija ir papildomos investicijos į mokslo bazę, kuri užtikrins visas galimybes mokinių saviugdai.
Bendruomenė
I Etapas - nuo 150 000 Eur Stipendijos moksleiviams
Gabiausiems Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleiviams motyvuoti teikiamos stipendijos.
II Etapas - nuo 400 000 Eur Naujos mokymosi metodikos
Puoselėjame gimnazijos mokytojų nuolatinį tobulėjimą, užtikrindami jų galimybes dalyvauti prestižiškiausiose užsienio pedagogų konferencijose.
III Etapas - nuo 600 000 Eur Mokytojų trauka
Auginame Lietuvos ateitį investuodami į geriausių Lietuvos pedagogų pritraukimą į Vilniaus jėzuitų gimnaziją ir tolesnį jų motyvavimą.