*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Apie mus

Vizija ir misija

Vilniaus jėzuitų gimnazijos istorija prasideda dar XVI amžiuje, kai dabartinės gimnazijos patalpose buvo įsteigta „Collegium Vilnense Societati Jesu“. Po dešimties metų ši kolegija buvo pertvarkyta į Vilniaus Universitetą, kuris nuo pat įkūrimo tapo Lietuvos svarbiausiu švietimo centru. Jėzuitai švietė visos šalies jaunimą, kuris formavo ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos visuomenės tendencijas, politikos bei ekonomikos kryptis. Nors carinės Rusijos, lenkų ir sovietų okupacijos laikais gimnazija dėl savo krikščioniškų šaknų buvo uždaryta, tačiau, Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 1994m. Jėzuitų ordinui susigrąžinus mokyklos patalpas, prasidėjo Vilniaus jėzuitų gimnazijos atgimimas. ​ 

Net ir sudėtingais ankstyvaisiais nepriklausomybės metais atsirado žmonių, kurie pasiryžo padėti Vilniaus jėzuitų gimnazijai. Pagalba atėjo įvairiomis formomis: vieni prisidėjo savo žiniomis, kiti darbu, o treti finansiškai – kiekvienas iš jų padėjo, nes tikėjo mūsų gimnazijos tikslu – ugdyti mąstančius ir savarankiškus žmones. Gimnazija pirmuosius mokinius priėmė nelengvu laikotarpiu – daugelis mokymui skirtų patalpų buvo dar tinkamai neparuoštos, nuolatos trūko žmonių ir finansavimo tolesniam mokyklos atgimimui, net pirmieji atkurtos gimnazijos mokslo metai prasidėjo rugsėjo 11 d. Šis sudėtingas laikotarpis suformavo Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenės aksiomą – gimnazija visomis išgalėmis stengiasi ugdyti naująją lyderių kartą, todėl privalome prisidėti. ​ 

Per daugybę metų gimnazija atgimė iš naujo: mokosi daugiau nei 800 mokinių, suformuotos gimnazijos, progimnazijos ir pradinės klasės, mokiniams dėsto aukščiausios kvalifikacijos mokytojai, o mokyklos suoluose sėdi stropiausi jauni žmonės. Pareiga kiekvienam bendruomenės nariui prisidėti prie bendros gerovės suformavo stiprią savivaldą. Mokyklos valdyme aktyviai dalyvauja mokinių parlamentas bei tėvų komitetas, kurie užtikrina, jog gimnazijoje būtų atstovaujama visos bendruomenės narių interesams. Šis procesas užtikrino, jog gimnazija sėkmingai veikia jau dvidešimt penkis metus ir garantuoja, kad mokiniai gimnaziją palieka turėdami ne tik aukšto lygio akademinį išsilavinimą, bet ir tvirtą vertybinį pamatą. ​ 

Nors Vilniaus jėzuitų gimnazija per beveik trisdešimt metų išaugo į Lietuvos švietimo lyderę, bendruomenės žvilgsnis krypsta į ateities horizontus - 2020 metais pabaigtas statyti Edukacinis Medijų Centras - "Lojoteka", kuris suteikia mokiniams ir mokytojams prieigą prie naujausių medijų ir kompiuterinių technologijų. Taip pat prieš kelerius metus duris atvėrė ir pirmosios pradinės mokyklos klasės. Mūsų bendruomenė kiekvieną dieną dirba, jog Vilniaus jėzuitų gimnazija sudarytų geriausias įmanomas sąlygas švietimui.

​Naujausias gimnazijos projektas, kurio iniciatoriai patys mokiniai, – Vilniaus jėzuitų gimnazijos paramos fondas. Šis fondas užtikrintų papildomą stabilumą gimnazijai, ilgalaikę strategiją ir leistų dar ambicingiau žvelgti į ateitį. Kaip iš kiekvienos gilės išauga ąžuolas, taip iš kiekvieno paaukoto bei tinkamai investuoto euro išaugtų nauja karta, garsinanti gimnaziją, Vilnių ir Lietuvą.

Mūsų misija

Mūsų misija - efektyviai valdant investicijas ir gaunamą grąžą, užtikrinti Vilniaus jėzuitų gimnazijos, kaip vienos stipriausių Lietuvos mokyklų, nacionalinį konkurencingumą bei finansinį stabilumą.

Mūsų vizija

Vizija - valdant suformuotą neliečiamąjį kapitalą, iš gautų pajamų remti Vilniaus jėzuitų gimnaziją, prisidėti prie mokyklos materialinės ir mokslinės bazės bei žmogiškųjų išteklių, prie Lietuvos ateities gerovės. Taip pat finansuoti mokytojų kvalifikacijų kėlimą, moksleivių stipendijas, naujausių kompiuterinių ir edukacinių technologijų įdiegimą į švietimo procesą bei skatinti visuomenės paramą ir iniciatyvas, prisidedančias prie Vilniaus jėzuitų gimnazijos gerovės ir vardo sklaidos.

Kaip veikia VJG fondas?

Rėmėjai
Neliečiamasis kapitalas
Investavimas
Iki 50% pelno reinvestavimas
Pelnas

Projektai

Inovacijos
I Etapas - nuo 150 000 Eur Finansinis švietimas
Kiekvienas aktyvus VJG mokinys turės galimybę perprasti asmeninių finansų valdymą bei investavimo pradmenis.
II Etapas - nuo 400 000 Eur Technologijų atnaujinimas ir plėtra
Išmaniosios lentos kiekvienoje klasėje, atnaujinta IT įranga bei mokymai kiekvienam mokytojui, jog pilnai išnaudotume šių technologijų potencialą.
III Etapas - nuo 600 000 Eur Infrastruktūra
Atnaujinta mokyklos laboratorija ir papildomos investicijos į mokslo bazę, kuri užtikrins visas galimybes mokinių saviugdai.
Bendruomenė
I Etapas - nuo 150 000 Eur Stipendijos moksleiviams
Gabiausiems Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleiviams motyvuoti teikiamos stipendijos.
II Etapas - nuo 400 000 Eur Naujos mokymo metodikos
Puoselėjame gimnazijos mokytojų nuolatinį tobulėjimą, užtikrindami jų galimybes dalyvauti prestižiškiausiose užsienio pedagogų konferencijose.
III Etapas - nuo 600 000 Eur Mokytojų trauka
Auginame Lietuvos ateitį investuodami į geriausių Lietuvos pedagogų pritraukimą į Vilniaus jėzuitų gimnaziją ir tolesnį jų motyvavimą.