*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Apie mus

Paramos teikimo politika

Paramos fondas Vilniaus jėzuitų gimnazijos paramos fondas, adresas Augustijonų g. 5, LT-01127 Vilnius, įmonės kodas 306001101 (toliau – Fondas) yra paramos gavėjo statusą turintis labdaros ir paramos fondas. Šiomis taisyklėmis siekiame informuoti apie paramos teikimo būdus. Jei po to vis dar turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis, vienu iš būdų, nurodytu skiltyje „Kontaktai“.

BENDRINĖS NUOSTATOS:

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Rėmėjas – fizinis arba juridinis asmuo, paramos teikėjas, paskyręs finansinę paramą Fondo neliečiamajam kapitalui.

Partneris – fizinis arba juridinis asmuo, paramos teikėjas, paskyręs nefinansinę paramą (produktai, paslaugos, palikimas ir pan.) Fondo neliečiamajam kapitalui arba bet kuriam Fondo paramos projektui.

Partnerių sąrašas – fizinių ir juridinių asmenų, paramos teikėjų, paskyrusių nefinansinę paramą (produktai, paslaugos, palikimas ir pan.) Fondo neliečiamajam kapitalui arba bet kuriam Fondo paramos projektui, viešas vardų, pavardžių ir pavadinimų sąrašas skelbiamas Fondo internetinėje svetainėje. 

Neliečiamasis kapitalas – Fondo valdomos jam perduotos ir nuo jo kito turto neribotam laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautas pajamas Fondas skiria jėzuitų gimnazijai ir su Vilniaus jėzuitų gimnazija susijusiems projektams, vadovaudamasis Fondo įstatais, neliečiamojo kapitalo atskyrimo, efektyvumo, kapitalo neliečiamumo, visuomenės naudos ir veiklos skaidrumo principais. Vilniaus jėzuitų gimnazijos paramos fondo neliečiamąjį kapitalą valdo (investuoja) Investicijų valdyba.

Vienkartinė parama – vieną kartą Fondo svetainėje įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis suteikta finansinė parama.

Periodinė kasmėnesinė parama – pasikartojanti Fondo svetainėje įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis suteikta finansinė parama – automatiškai kas mėnesį nuskaitoma pasirinkta paramos suma. Norint atšaukti periodinę paramą, prašome susisiekti su mumis nurodytu el. paštu.

Kitos Paramos teikimo taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos teisės aktuose.

Paramos teikimo būdai

Fondo neliečiamajam kapitalui arba bet kuriam Fondo vykdomam paramos projektui paramą teikti galima žemiau išvardintais būdais.

Finansinė parama Fondui teikiama:

  1. naudojantis Fondo svetainėje įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis (VISA, MASTERCARD);
  2. atliekant paprastą bankinį pavedimą į Fondo banko sąskaitas;
  3. skiriant Fondui 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį. (skiltis „1.2% GPM")

Nefinansinė parama Fondui teikiama:

  1. neatlyginai suteikiant paslaugas;
  2. neatlygintinai perduodant turtą ar suteikiant turtines teises;
  3. testamentu paliekant turtą.

Paramos sutartis, kurios suma (vertė) didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, sudaroma notarinės formos.

Parėmus juridiniu asmeniu, privalomai yra sudaroma paramos sutartis.

Parėmus fiziniu asmeniu didesne, kaip 1500€ suma, privalomai yra sudaroma paramos sutartis.

Paramos grąžinimas

Paramos teikėjo savanoriškai teikta parama Fondo neliečiamajam kapitalui nėra grąžinama. Išimtys netaikomos.

Paramos atšaukimas

Norėdami atšaukti periodinę paramą, tai galite padaryti parašydami į fondo kontaktinį el. paštą: info@vjgfondas.lt

Kontaktinė informacija

Jei dėl šiose Paramos teikimo taisyklėse pateiktos informacijos iškiltų klausimų, turėtumėte pastebėjimų, pasiūlymų arba nusiskundimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

  • el. paštu: info@vjgfondas.lt;
  • telefonu: +370 698 56479.